Vaststellingen

De gerechtsdeurwaarder is ingevolge de wet gemachtigd om een proces-verbaal van vaststelling op te stellen van zuiver materiële feiten. De wetgever bedoelt hiermee feiten die zintuiglijk waarneembaar zijn. De gerechtsdeurwaarder mag geen conclusies trekken uit deze feiten of ze van persoonlijke waardering voorzien. Vaak zullen deze feiten geïllustreerd worden door foto’s. Deze vaststellingen zijn authentiek en kunnen als bewijs gebruikt worden in een eventuele procedure.
Voorbeelden:
-    de inhoud van een sms
-    vermeldingen op een website
-    plaatsbeschrijving woning
-    gebreken bij uitvoering werken
-    allerhande overlast
-    …
De kostprijs van een vaststelling is afhankelijk van de tijd die het in beslag neemt.
Heeft u een dringende vaststelling nodig contacteer ons dan telefonisch en vraag naar Filip Van Dessel.