Invordering van onderhoudsgelden

Alimentatiebijdragen dienen vastgelegd te zijn in een vonnis of een notariële akte. In dat geval kan de gerechtsdeurwaarder deze gaan innen bij uw ex-partner. Dit kan met of zonder tussenkomst van een advocaat. Onze medewerkers kunnen u bijstaan bij het berekenen van de indexeringen.

De kosten van deze invordering kunnen wel hoog oplopen.

Deze kosten zijn in principe voor de ex-echtgenoot. Toch is het best de mogelijkheden vooraf met onze medewerkers te bespreken. Samen met u zullen ze een juiste strategie opstellen om tot een bevredigend resultaat te komen.