Huurzaken

Verhuurt u het ouderlijk huis of een appartement? Dit kan een aardig centje opleveren. Een huurder die echter zijn huur niet betaald kan tot grote zorgen leiden. Wij staan voor u klaar om u daarbij te begeleiden.
Een procedure kan worden ingeleid voor de Vrederechter bij verzoekschrift of dagvaarding. We bevelen de dagvaarding aan omdat dit leidt tot een snellere behandeling en de gerechtsdeurwaarder garant staat voor de correcte gegevens in de dagvaarding. Deze dagvaarding kan u via een advocaat laten uitbrengen of rechtsreeks via ons kantoor.
Als de vrederechter beslist dat de achterstallen voldoende groot zijn, of oordeelt dat de huurder niet aan zijn huurverplichtingen kan voldoen zal hij de huurovereenkomst verbreken. De huurder krijgt dan het bevel om de woning te verlaten. In principe krijgt de huurder nog een maand tijd na de betekening van het vonnis. Wij kunnen zorgen voor de betekening van dit vonnis. In uitzonderlijke gevallen kan de rechter ook een kortere of langere termijn opleggen.
Indien de huurder niet vrijwillig het pand verlaat kan hij door ons worden uitgezet. Ook hier zorgen wij voor een correcte afhandeling. Eventueel kan er bij de uithuiszetting ook beslag gelegd worden op een gedeelte van de inboedel om de kosten en achterstallen te recupereren.

U kan zich sinds 2014 ook aansluiten bij het huurgarantiefonds. Dit is een  bescherming tegen huurders die de huur niet betalen.Het fonds gaat een gedeelte van de achterstallige huur vergoeden aan de verhuurder. Het fonds gaat dit dan bij de huurder later trachten te recupereren.