Hoger bod bij openbare verkoop

Wanneer er na de openbare verkoop van een onroerend goed de mogelijkheid tot hoger bod is voorzien beschikt u over een periode van 15 dagen na de voorlopige toewijzing op de eerste zitdag om dit hoger bod uit te brengen. We betekenen uw hoger bod aan de notaris en zeggen het aan bij de personen aan wie het goed voorlopig werd toegewezen.
De termijn bedraagt dus 15 dagen en bevat alle dagen, ook zon- en feestdagen. Wanneer de 15de dag op een zaterdag, zondag of feestdag valt wordt die termijn verlengd tot de volgende werkdag.
Het hoger bod kan u niet vrij bepalen. Het is 10 % van de toewijzingsprijs met een minimum van 250 € en een maximum van 6.200 €. (Bijvoorbeeld: toewijs is 250.000 €: hoger bod is hier 6.200 €)
Wacht niet tot de allerlaatste dag om het hoger bod uit te brengen. Bij voorkeur bezorgt u ons een bankcheque voor het hoger bod. De prijs van de betekening en aanzegging bedraagt ongeveer 600 € en kan u cash op ons kantoor afrekenen. Deze kosten kan u achteraf recupereren via de notaris.