Stappenplan IOS

Sinds juli 2016 is er een nieuwe, snelle, procedure ingevoerd voor de invordering van onbetwiste facturen. U moet niet noodzakelijk meer naar de rechtbank.

Deze procedure is veel goedkoper dan de klassieke dagvaarding:

 

Voorbeeld: Hoofdsom: 350 € : In de IOS procedure kost het u 122,79 € om een uitvoerbare titel te bekomen. Bij een klassieke dagvaarding is dit minstens 358,06 €

                  Hoofdsom: 2.500 €: In de IOS procedure kost het u 194,03 € om een uitvoerbare titel te bekomen. Bij een dagvaarding is dit minstens 488,97 €

                  Hoofdsom: 10.000 €: In de IOS procedure kost het u 222,39 € om een uitvoerbare titel te bekomen. Bij een dagvaarding 823,15 €

 

HOOFDSOM
IOS                 
DAGVAARDING
350 €
122,79 €
358,06 €
2.500 €
194,03 €
488,97 €
10.000 €
222,39 €
823,15 €

 

 

 

 

GDW PROVANT STAPPENPLAN:

 

1.U vraagt ons, na overleg met een advocaat, om uw openstaande facturen  te innen. Het dossier wordt meteen opgestart. Voorwaarde is wel dat zowel u als uw klant een ondernemingsnummer hebben. Als u geen advocaat heeft zorgen wij voor de tussenkomst van een advocaat aan voordelige tarieven.

 

2.Wij gaan ter plaatse uw klant aanmanen. Na betekening van de aanmaning kan de tegenpartij binnen de maand ofwel de schuld betalen, ofwel een afbetalingsplan vragen ofwel de vordering  betwisten.

 

3.Als de schuld wordt betwist stopt de procedure en dient er alsnog gedagvaard te worden voor de rechtbank van Koophandel. Ook hiervoor zit u bij ons op de juiste plaats.

 

4.Als er na verstrijken van 1 maand en 8 dagen niet betaald is of het afbetalinsgplan niet is nagekomen stellen wij een Pv van niet-betwisting op.

 

5.Na legalisatie van dit proces-verbaal kunnen we dit, net zoals bij een vonnis, uitvoeren lastens de schuldenaar.

 

Deze procedure is snel, efficiënt en goedkoper zowel voor u als voor uw klanten !

Wenst u meer info ? Aarzel niet om contact te nemen met ons kantoor.