Minnelijke en gerechtelijke invorderingen

Als advocaat gebeurt het ongetwijfeld vaak dat een cliënt waarvoor u een bepaald dossier behandelt u tevens vraagt om eens door de openstaande facturatie te lopen. Niet steeds de meest dankbare taak en zeker niet de core-business van uw kantoor. GDW Provant kan u hierbij helpen en deze taak van u overnemen. Onze software is uitermate geschikt voor deze taak. Wij zorgen voor aanmaningen, opvolgen van afbetalingsplannen en correcte financiële afhandeling van het dossier.

 

Uiteraard kan dit ook voor de openstaande erelonen die u zelf nog wil innen.

 

GDW Provant werkt als volgt:

De opdrachtgever geeft een opdracht tot invordering

Na screening van solvabiliteit en een voorstel tot minnelijke regeling via aanmaning proberen we op een menselijke manier tot een oplossing te komen die kostenbesparend is voor zowel opdrachtgever als wanbetaler.

Soms is het belangrijk de wanbetaler op een persoonlijke manier te benaderen om alsnog een gerechtelijke procedure te vermijden.

Onze aanmaningen in de minnelijke fase zijn erop gericht om, mits correcte informatie en afrekening, te komen tot een flexibele afhandeling van het dossier.

De opdrachtgever wordt administratief ontlast mits een minimale kostprijs.

De wanbetaler krijgt een zeer sociale benadering.

GDW Provant tracht, afhankelijk van het solvabiliteitsprofiel van de wanbetaler, gericht te komen tot de beste oplossing voor zowel opdrachtgever als wanbetaler. Een snelle en goedkope oplossing leidt dikwijls tot betere resultaten dan een gerechtelijke procedure.

Een goede communicatie is hierbij zeer essentieel.

Om de toegankelijkheid te vergroten werken we met een zeer performant ICT Systeem:

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om mits paswoordverlening, via een webapplicatie steeds zijn dossier online te bekijken, wat resulteert in een doorlopende transparantie van alle gegevens
De wanbetaler heeft de mogelijkheid om met GDW Provant te communiceren op volgende drempelverlagende wijzen:
- Ruime openingsuren via loket en telefoon
- E-mail en sms-verkeer
- Web chat

De dienstverlening door ervaren medewerkers is erop gericht om kwaliteit te leveren, zowel in de minnelijke fase als de gerechtelijke fase, zowel menselijk als kordaat wanneer het niet anders meer kan, en dit steeds volgens de deontologische regels waaraan de gerechtsdeurwaarders onderworpen zijn.

Wanneer de minnelijke fase niet tot resultaat leidt, wordt in samenspraak met de opdrachtgever, overgegaan tot de gerechtelijke fase.

Ook in deze fase trachten we steeds kostenbesparend te werken.

Nutteloze kosten worden zoveel als mogelijk vermeden.