Tarieven

De gerechtsdeurwaarder is een ministerieel ambtenaar. Hij heeft enerzijds een monopolie voor bepaalde taken en anderzijds de verplichting om zijn ambt te verlenen wanneer hem hiertoe verzocht wordt. Tegengewicht voor dit monopolie is dat het tarief van de gerechtsdeurwaarder voor deze taken vastgelegd is.

De enige uitzondering hierop is het tarief van de vaststelling, dat door de gerechtsdeurwaarder vrij gekozen wordt.

Het Koninklijk Besluit van 30 november 1976 legt de vergoedingen vast voor de prestaties van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken.

Daarnaast voorziet de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een para-professioneel tarief voor bepaalde kosten die niet opgenomen zijn in het KB van 1976.

De gerechtsdeurwaarders kunnen dus voor deze taken geen concurrentie voeren tegen elkaar op basis van het tarief.

Daarom draagt GDW Provant een professionele en kostenbesparende strategie hoog in het vaandel.

 

 

DE BUITENGERECHTELIJKE OPDRACHTEN

 

Naast deze voormelde taken heeft de gerechtsdeurwaarder een aantal bevoegdheden waarvoor er dus geen ministerieplicht is en ook geen monopolie. Het gaat hier bijvoorbeeld om het ondertekenen van bepaalde verzoekschriften, het opvragen van vonnissen, schattingen van waarde van een inboedel, maar ook het optreden als schuldbemiddelaar, als sekwester, als curator van een onbeheerde nalatenschap. Bij deze taken is o.a. ook de minnelijke invordering, het zogenaamde incasso voorzien. Tenslotte mogen de gerechtsdeurwaarders toezicht houden op wedstrijden en erkende loterijen.

 

BTW

De gerechtsdeurwaarder is sinds 1 januari 2012 onderworpen aan het regime van de BTW.

 

Meer informatie over tarieven ?

http://www.gerechtsdeurwaarders.be