Privacy Policy

 

GDW PROVANT BV ovv BVBA met zetel te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 21 respecteert de privacy in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De verwerking van email adressen en telefoonnummers gebeurt nadat deze door de betrokkene zelf aan GDW Provant is kenbaar gemaakt en heeft als doel de communicatie tussen beide te vereenvoudigen. De verkregen informatie wordt uitsluitend aangewend voor intern gebruik en zal nooit overgemaakt worden aan derden, noch voor commerciële doeleinden.

U heeft ten allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens.  Gelieve hiervoor een schriftelijke aanvraag te richten tot GDW Provant op de maatschappelijke zetel. U kan naar aanleiding van deze raadpleging ook de niet noodzakelijke info laten schappen, voor zover deze niet noodzakelijk is in de vervulling van onze wettelijke taken.

GDW Provant bevestigt uitdrukkelijk de nodige maatregelen te hebben getroffen om te vermijden dat de persoonsgebonden informatie in handen van derden zou vallen.