Er werd beslag gelegd

Er werd uitvoerend beslag gelegd op uw eigendommen, loon, bankrekening of uitkering.

 

De uitvoering zit in een beslissende fase. Het is de hoogste tijd om actie te ondernemen.

 

1.Roerend beslag

De gerechtsdeurwaarder kwam bij u langs en heeft een aantal roerende goederen opgeschreven. Hij voorziet een verkoopdatum. Als u niets doet gaat hij zich rond die verkoopdatum aanbieden om uw goederen op te laden. Wanneer de goederen onder beslag liggen mag u ze ook niet meer zelf verkopen, wegschenken of wegmaken. U maakt zich hierbij strafbaar.

Neem contact !

Het is nog niet te laat om een afbetalingsplan aan te vragen. Doe niet zomaar een betaling maar maak concrete afspraken over hoe u het dossier gaat regelen.

De gerechtsdeurwaarder mag er van uitgaan dat alle voor beslag vatbare goederen op uw officiële adres uw eigendom zijn. Als deze eigendom zijn van derden (partner, ouders,....) dan zullen deze dat moeten bewijzen. Eventueel kunnen zij hiervoor een revindicatievordering uitbrengen. Hiervoor contacteren ze best een advocaat. Deze procedure is vrij duur en levert niet altijd het gewenste resultaat op. Bovendien verandert dit niets aan het blijven bestaan van uw schuld.

Tracht daarom in eerste instantie een akkoord te bekomen met de gerechtsdeurwaarder.

U beschikt tevens over een termijn van 10 dagen om zelf een koper te vinden voor de in beslag genomen goederen. Concreet maakt u een voorstel over aan de gerechtsdeurwaarder die na samenspraak met uw schuldeiser hiermee al dan niet akkoord zal gaan.

 

2.Onroerend beslag

Er werd beslag gelegd op uw woning of grond. Dit is een ingrijpende en dure procedure die meestal voor grote schulden en op verzoek van een hypothecaire schuldeiser (bv.uw bank) wordt gevoerd. Na het beslag wordt er een verzoekschrift neergelegd waarbij de aanstelling van een notaris wordt gevraagd die uw eigendom zal verkopen.

Het is echter nog niet te laat.

Neem contact !

Wij willen u graag helpen om alsnog de verkoop tegen te houden.

 

3.Beslag onder derden

Bij dit type beslag wordt er beslag gelegd op uw loon, uw uitkering of uw bankrekening. Het beslag op loon of uitkering is onderworpen aan bepaalde barema's, zodat u toch nog steeds een gedeelte overhoudt. Opgelet ! Voor achterstallige onderhoudsgelden kan uw volledige loon of uitkering in beslag worden genomen.

De werkgever of uitbetalingsinstelling gaat de gelden periodiek doorstorten aan de gerechtsdeurwaarder.

Wij vragen al uw openstaande schulden op en verdelen de ontvangen gelden volgens de regels van de voorrechten.

Neem contact !

Wij willen u graag helpen om een mogelijke oplossing te helpen zoeken.