U heeft een aanmaning ontvangen in het kader van een invordering van onbetwiste schuldvorderingen

Als u de aanmaning heeft ontvangen heeft u 3 mogelijkheden:

 

1.U gaat tot betaling over: Als u het bedrag betaalt dat op de aanmaning is vermeld is het dossier volledig geregeld. Twijfelt u aan het juiste bedrag ? Neem even contact met ons kantoor en houd u dossiernummer bij de hand.

 

2.U wenst af te betalen ? Neem contact met ons kantoor en doe een voorstel. Na goedkeuring door onze opdrachtgever kan u het dossier periodiek verder afbetalen.

 

3.U betwist de vordering ? Vul het bij de aanmaning bijgevoegde formulier in en bezorg het aan ons kantoor. Opgelet: dit is waarschijnlijk niet het einde . Onze opdrachtgever zal u vermoedelijk dagvaarden voor de rechtbank van Koophandel. Dit brengt extra kosten met zich mee.

 

Als u niets onderneemt wordt er na 1 maand en 8 dagen een Proces-verbaal van niet-betwisting opgemaakt. De gerechtsdeurwaarder zal dit, na legalistaie, tegen u kunnen uitvoeren zoals een vonnis.